youtubetwitterfacebook

Hình ảnh

Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Quang Tiến

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Tiến

Chi tiết

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Tiến

Hình ảnh hàm tháo lắp

Hình trước và sau làm hàm tháo lắp

Chi tiết

Hình trước và sau làm hàm tháo lắp

Hình trước và sau khi làm mặt dán sứ Veneer

Hình trước và sau mặt dán sứ Veneer

Chi tiết

Hình trước và sau mặt dán sứ Veneer

Hình răng sứ không kim loại

Hình trước và sau làm răng sứ không kim loại

Chi tiết

Hình trước và sau làm răng sứ không kim loại

Hình trước và sau làm răng sứ Cercon

Hình trước và sau làm răng sứ Cercon

Chi tiết

Hình trước và sau làm răng sứ Cercon

Hình ảnh răng sứ Titan

Hình trước và sau làm răng sứ titan

Chi tiết

Hình trước và sau làm răng sứ titan

Hình ảnh răng không kim loại

Hình trước và sau làm răng toàn sứ

Chi tiết

Hình trước và sau làm răng toàn sứ

Hình ảnh trước và sau cạo vôi răng

Hình ảnh trước và sau cạo vôi răng

Chi tiết

Hình ảnh trước và sau cạo vôi răng

Hình ảnh trước và sau trám răng

Hình ảnh trước và sau trám răng

Chi tiết

Hình ảnh trước và sau trám răng

Hình ảnh tẩy trắng răng

Hình ảnh trước và sau tẩy trắng răng

Chi tiết

Hình ảnh trước và sau tẩy trắng răng

Gọi
Maps
Chat
MENU
Lưu ý

* Mỗi bệnh nhân sẽ cho ra kết quả khác nhau tùy thuộc vào cơ địa và tình trạng của mỗi người